SMC Brežice

Delovanje SMC je v Brežicah organizirano v okvirju Lokalnega odbora SMC Brežice, ki ga vodijo:

Igor Zorčič, predsednik

Tinka Vukič, podpredsednica

Boštjan Gregorič, podpredsednik

Petrija Stojanović Škul, sekretarka

Znotraj Lokalnega odbora deluje Svet Lokalnega odbora, ki je pristojen za sprejemanje političnih odločitev in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Odbor za družbene dejavnosti.