Program SMC Brežice

Lokalni odbor SMC Brežice si je zastavil nekaj opornih točk, ki predstavljajo temelj za izboljšanje gospodarskih razmer v občini in kakovosti bivanja vsakega posameznika.

Mnenja smo, da ima občina Brežice velik potencial na področju turizma, temu namenjamo še posebno pozornost. K sodelovanju bomo pritegnili različne ponudnike iz domačega okolja, iz celotne Slovenije in tudi iz drugih držav. Vse z namenom, da bi v naši občini ustvarili priložnosti za razvoj in dodaten prihodek.

Na področju gospodarstva se bomo zavzemali za podporo ukrepom, ki lahko izboljšajo pogoje delovanja gospodarskih subjektov. Pri tem imamo v mislih posodobitev mreže za širokopasovni dostop do interneta, srečanja med podjetniki in predstavniki vlade, okrogle mize na izbrane teme in osebne stike.

Pri delu v občinskem svetu bomo pozorno  spremljali aktivnosti javnih podjetij in zavodov v občini Brežice. Ugotavljamo, da le ti postopoma uvajajo tržne dejavnosti, ki pa se vsaj na začetku financirajo iz sredstev pridobljenih za namen financiranja programov v javnem interesu. To ocenjujemo kot zaskrbljujoče, predvsem za gospodarske subjekte, in se zavzemamo za popolno preglednost poslovanja na javnimi podjetji in zavodi in s tem tudi nadzor nad cenovno politiko le teh.

Pri vseh projektih, ki jih izvaja občina se zavzemamo za preglednost porabe kot tudi za objektivno oceno koristnosti vloženih sredstev. Pri tem imamo v mislih projekcijo učinkov na okolje. V kolikor le ta ni narejena, ne bomo podpirali takšnih projektov.