Odbori in komisije

NADZORNI ODBOR OBČINE BREŽICE

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, DAVČNO POLITIKO IN OBČINSKO PREMOŽENJE

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

 

ODBOR ZA URBANIZEM

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA