Odbori in komisije

NADZORNI ODBOR OBČINE BREŽICE

Petrija STOJANOVIĆ ŠKUL

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Tomislav JURMAN                       Sela pri Dobovi 3a, Dobova

Stanko TOMŠE                             Ul. Ilije Gregoriča 12, Brežice

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Igor ZORČIČ

Vladka MENONI

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE

Nataša Kočić

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dr. Stanka PRESKAR                   Globoko 33, Globoko

Tadej ŠKOF                                    Pavlova vas 5, Pišece

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, DAVČNO POLITIKO IN OBČINSKO PREMOŽENJE

Samo STANIČ                                Marof 21, Brežice

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Bojan TIČAR

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ivan KOVAČIČ                              Selska cesta 11, Dobova

Herman PREMELČ                      Bračna vas 10, Bizeljsko

ODBOR ZA URBANIZEM

Boštjan GREGORIČ

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

Stanko TOMŠE                             Ul. Ilije Gregoriča 12, Brežice

Darko UDOVIČ                             Gazice 2, Cerklje ob Krki