Internet v IC Slovenska vas

Občinski svetniki iz svetniške skupine SMC se zavzemamo za izboljšanje pogojev delovanja za podjetja v občini Brežice. Skladno s tem smo dali pobudo za izboljšanje dostopa do interneta v IC Slovenska vas, kar je za podjetje, ki imajo tam svoje poslovne prostore, zelo pomembno. Rešitev leži v cenejšem ustanavljanju služnosti kot je to sedaj v naši […]

Preberite več ...

Dirkališče v Cerkljah ob Krki

Na 5. redni seji Občinskega sveta, ki je bila 9. 4. 2015, je naš svetnik Darko Udovič podal pobudo, da se podrobneje predstavijo vse aktivnosti in dogajanja povezana z novo nastajajočim dirkališčem v Cerkljah ob Krki. Izrazil je zaskrbljenost, ker so bile s strani občinske uprave podane informacije, da na o tem nič ne vedo. […]

Preberite več ...

Cene komunalnih storitev

Naša osnovna skrb so bivalni pogoji naših občanov in to je tudi temeljni razlog, da smo 16. 3. 2015 vložili zahtevo za izredno sejo občinskega sveta, na kateri smo želeli doseči, da se preverijo možnosti za znižanje cen komunalnih storitev. Pri pregledu položnic, ki so nam jih posredovali občani, smo namreč ugotavljali, da so se […]

Preberite več ...

Bivši dom upokojencev prvič

Obrazložitev svetniške skupine SMC, občinskega sveta Občine Brežice k nasprotovanju potrditve Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine! Na 4. seji občinskega sveta Občine Brežice, je župan predlagal v sprejem Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine – bivši Dom starejših občanov, katerega med drugimi svetniki tudi svetniška skupina SMC ni potrdila. Po  obrazložitvi omenjenega Sklepa s strani strokovnih […]

Preberite več ...

Postajališča za avtodome

Na 3. seji Občinskega sveta občine Brežice je naš svetnik Tomislav Jurman podal pobudo, da bi se tudi občina Brežice vključila v mrežo postajališč za avtodome, v katero se je do trenutka že vključilo 30 občin, tudi naše sosednje občine Krško in Kostanjevica ob Krki. Posebnost tega projekta je v tem, da ne gre samo za […]

Preberite več ...

Občani plačujejo davek za ceste

Naš svetnik Stanko Tomše je dal pobudo, da bi strokovne službe pripravile seznam parcel, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih in po njih potekajo javne poti ali grajeno javno dobro, ki pa ni v lasti teh oseb. Naj se naredi ocena, koliko bi za to potrebovali sredstev v proračunu, da se potem te […]

Preberite več ...