Še en županov manever: reorganizacija občinske uprave

Na današnji seji občinskega sveta smo obravnavali predlog odloka Odloka o reorganizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice, ki ga je občinskemu svetu v sprejem predlagal župan Ivan Molan. Z reorganizacijo naj bi se doseglo strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem in realizacijo nalog, usmerjenost k uporabnikom storitev in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami – tako vsaj piše v predlogu odloka.

Svetniška skupina SMC pozdravlja zgoraj opisane cilje, vendar pa se je župan reorganizacije občinske uprave lotil na nesprejemljiv, stroškovno sporen način in brez vsakršne analize stanja. Reorganizacija ne prinaša racionalizacije, temveč prinaša za občinski proračun nove stroške. Predlog odloka sicer na papirju “predvideva”, da finančnih posledic za proračun ne bo, vendar pa župan tega na izrecno vprašanje svetnikov ni mogel obljubiti za naslednji proračun. 

Naj na kratko pojasnimo. Nova reorganizacija predvideva ustanovitev nove organizacijske enote in teh bo poslej sedem. Še bolj sporno pa je, da se vsebinsko po oddelkih združujejo področja, ki ne gredo skupaj, kar pomeni, da se bodo zaposleni ukvarjali zelo raznolikimi področji in se ne bodo mogli specializirati za posamezna področja. Oddelek za družbene dejavnosti se bo tako ukvarjal s predšolsko vzgojo, vzgojo in izobraževanjem, raziskovalnimi dejavnostmi, kulturo, športom, zdravstvom, socialnim varstvom, mladino, malim gospodarstvom in obrtjo, turizmom in kmetijstvom. Zelo raznolika področja za en oddelek, ni kaj.

Svetniška skupina SMC takšnega odloka ni podprla, vendar pa je bil kljub temu z večino izglasovan.