Aktivnosti občinskih svetnikov SMC

Občinski svetniki iz stranke SMC so ves čas budni in predlagajo rešitve s katerimi bi izboljšali kakovost bivanja občanov. V prvi vrsti gre izpostaviti vloženo pobudo županu za podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, s katerim bi tistim, ki jih je kriza najhuje prizadela, vsaj malo pomagali.

Na zadnji seji občinskega sveta je tako dr. Stanka Preskar izpostavila vprašanje priključevanja na komunalno omrežje v Globokem, dala pa tudi pobudo za okolice brežiške blagovnice, ki tako neurejena kazi izgled našega mesta.

Darko Udovič je opozoril na vprašanje varnega dostopa otrok do šole v Cerkljah ob Krki, saj bo predvidoma že septembra pouk potekal v vojašnici. Opozoril je tudi, da se še ni sestala komisija za reševanje romske problematike, čeprav je le ta zelo aktualna.

 

pobuda