Bivši dom upokojencev drugič

Vezano na ureditev starega Doma upokojencev Brežice imamo nekaj vprašanj, ki terjajo odgovore še preden bi lahko resno govorili o “brezplačnem” prevzemu nepremičnine od države. Zanima nas:

  1. Koliko prostora bo natančno namenjeno posameznim uporabnikom, ki ste jih omenili na sestanku (Komunala Brežice, bivalne enote za  socialno ogrožene, depoji posavskega muzeja, VDC in društva)?
  2. Kakšni prihodki so pričakovani iz naslova najemnin od posameznega uporabnika?
  3. Kdo bo investiral v prenovo prostorov za posamezne uporabnike in kakšna je predračunska vrednost prenove?
  4. Na kakšen način bodo izbrani izvajalci za prenovo prostorov?
  5. Kakšni so pričakovani stroški obratovanja objekta na m2?
  6. Kakšen je obseg potreb po prostorih za društva registrirana v občini Brežice?
  7. Kolikšna je površina trenutno praznih prostorov v lasti občine Brežice, ki bi bila primerna za posamezna društva?
  8. Koliko sredstev bo Občina Brežice vložila v bivši Dom upokojencev v naslednjih petih letih in koliko sredstev namerava vložiti v Dijaški dom?

 

Naše stališče je, da je treba smotrnost brezplačnega prenosa objekta  in nadaljnje ureditve starega Doma upokojencev Brežice na Občino Brežice precej bolj podrobno preučiti kot je to storjeno do sedaj. Odločanje na osnovi do sedaj znanih podatkov je neodgovorno do občanov in bi povzročilo finančne posledice neznanega obsega.