Zdravstvena oskrba v občini Brežice

Dne 2. 6. 2015 smo na seji Sveta Lokalnega odbora Brežice enoglasno podprli vse napore za ohranitev ali izboljšanje zdravstvene oskrbe in s tem tudi kakovosti bivanja v občini Brežice.

Izboljšanje kakovosti bivanja je naša osnovna usmeritev in zato podpiramo najmanj ohranitev enake ravni zdravstvene oskrbe. Pri tem moramo ves čas stremeti k učinkoviti organizaciji in nadzoru nad stroški.

Prepričani smo, da je zdravstvena oskrba eden od elementov, ki bistveno vplivajo na kakovost bivanja, zato se je pri tehtanju med različnimi izdatki vedno smiselno odločiti v korist kvalitetne zdravstvene oskrbe.