Dirkališče v Cerkljah ob Krki

Na 5. redni seji Občinskega sveta, ki je bila 9. 4. 2015, je naš svetnik Darko Udovič podal pobudo, da se podrobneje predstavijo vse aktivnosti in dogajanja povezana z novo nastajajočim dirkališčem v Cerkljah ob Krki. Izrazil je zaskrbljenost, ker so bile s strani občinske uprave podane informacije, da na o tem nič ne vedo. Glavna skrb za vaščane okoliških vasi pa je predvsem hrup, ki bi ga povzročala športna vozila