Bivši dom upokojencev prvič

Obrazložitev svetniške skupine SMC, občinskega sveta Občine Brežice k nasprotovanju potrditve Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine!

Na 4. seji občinskega sveta Občine Brežice, je župan predlagal v sprejem Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine – bivši Dom starejših občanov, katerega med drugimi svetniki tudi svetniška skupina SMC ni potrdila. Po  obrazložitvi omenjenega Sklepa s strani strokovnih služb Občine Brežice, smo imeli svetniki svetniške skupine SMC kar nekaj vprašanj, od tega, kakšna bo obremenitev proračuna v naslednjih letih zaradi vzdrževanja tega objekta, do omejitev, ki jih mora Občina Brežice ob prisvojitvi tega objekta spoštovati, saj objekt Občini ne bi bil podarjen brezplačno, temveč z določenimi obveznosti, tudi glede tega kdo lahko uporablja del objekta!

Ocenjen začetni vložek v nepremičnino za zgolj delno predelavo objekta in energetsko sanacijo je predviden v višini 830.000,00 €, kar pa je po našem mnenju velik finančni zalogaj, če pomislimo, da je Občina pri razpolaganju s tem objektom zelo omejena. Poslovne prostore lahko oddaja neprofitno, zgolj za pokrivanje stroškov. V kolikor pobrskamo po spominu, se je začel graditi nov Dom starejših občanov, v neposredni bližini starega, z obrazložitvijo, da bi bilo potrebno vložiti ogromna sredstva v obstoječega, ker je energetsko zelo potraten in bi bili, zaradi visokih obratovalnih stroškov, primorani povišati finančno obremenitev stanovalcem v domu. Sedaj, po nekaj letih, je ta dom, po besedah župana, neprecenljive vrednosti za Občino Brežice in potencialne najemnike.

Prepričani smo, da bodo v energetsko potratnem objektu, najemniki le stežka pokrivali obratovalne stroške, saj naj bi bila to predvsem društva in organizacije v javnem interesu, ki so že tako ali tako finančno podhranjeni in brez zadostnih sredstev. Debata oz. pobude s strani svetnikov SMC so potekale v smeri zagotavljanja prostorov za društva v obstoječih prostorih, ki jih Občina Brežice že ima v lasti in nikakor ne potrebujejo tako velikega finančnega vložka in tekočih obremenitev.

Nismo pa se mogli izogniti tudi pomislekom, da je Občina Brežice postala na podoben način lastnica bivšega Dijaškega doma, katerega usoda je zelo žalostna. Smo namreč pred dejstvom, da bo najverjetneje potrebno objekt porušiti, ker bi bilo vanj potrebno prav tako vložiti ogromna sredstva, s katerimi bi zagotovili minimalne standarde prostorov za oddajo v najem. Na sami seji ni bilo nobenih zagotovil, da ne ponavljamo enake napake iz preteklosti, zato smo glasovali proti predlogu Sklepa. V nadaljevanju smo predlagali Županu, naj se še naprej pogaja s pristojnim ministrstvom, da v kolikor se želijo odreči nepremičnini v korist Občine Brežice naj to storijo tako, da lahko Občina razpolaga s to nepremičnino brezpogojno in da jo po možnosti pod tržnimi pogoji odda ali celo proda, če oceni, da so finančni vložki previsoki in da je objekt nerentabilen.

Svetniška skupina SMC,

zanjo Stanko Tomše