Postajališča za avtodome

Na 3. seji Občinskega sveta občine Brežice je naš svetnik Tomislav Jurman podal pobudo, da bi se tudi občina Brežice vključila v mrežo postajališč za avtodome, v katero se je do trenutka že vključilo 30 občin, tudi naše sosednje občine Krško in Kostanjevica ob Krki. Posebnost tega projekta je v tem, da ne gre samo za postajališča kot osamljena ideja, ampak gre za to, da bi se na teh postajališčih ponujala tudi lokalno pridelana hrana. Ta projekt vidimo kot dodano vrednost, možnost za dodaten zaslužek v občini, in zato dajem pobudo občini Brežice, da se k temu projektu priključimo.