Občani plačujejo davek za ceste

Naš svetnik Stanko Tomše je dal pobudo, da bi strokovne službe pripravile seznam parcel, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih in po njih potekajo javne poti ali grajeno javno dobro, ki pa ni v lasti teh oseb. Naj se naredi ocena, koliko bi za to potrebovali sredstev v proračunu, da se potem te zadeve tudi uredijo. Vem, da so to zelo velike številke, ampak nekje so nekateri pripravljeni v izogib plačevanju davščin, katere se predvidevajo in v bodoče tudi bodo, je nesmiselno, da občani plačujejo davke za zemljišča, po katerih potekajo ceste ali pa je na njih ustanovljeno neko javno dobro.